NordCredit Consumer Finance Denmark Aps (NordCredit), CVR 38003399

Version 2021-04-01

Du som kunde skal føle dig sikker, når du overgiver dine personlige oplysninger til os. Det bestræber vi os på at være meget omhyggelige med.

Derfor har vi skrevet en databeskyttelsespolitik, hvor vi redegør for, hvad vi gør for at beskytte dine data. Vi videregiver aldrig oplysninger om dig til uvedkommende, alle oplysninger i formularer der udfyldes hos os gemmes, så ingen kan få adgang til dem uden for organisationen.

Denne databeskyttelsespolitik forklarer, hvordan NordCredit indsamler og bruger dine personlige oplysninger og redegør for dine rettigheder med hensyn til sikkerhed og databeskyttelse. Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende dine personlige oplysninger, ved at kontakte os via en af vores kommunikationskanaler.

Ved at bruge NordCredits tjenester, accepterer du vores databeskyttelsespolitik og vores behandling af dine personlige oplysninger. Du accepterer også, at NordCredit bruger elektroniske kommunikationskanaler til at udveksle oplysninger med dig. Det er vigtigt, at du læser og forstår denne politik, før du bruger vores tjenester.

Databeskyttelseskontakt

GF Money Consumer Finance Denmark ApS er registreret hos Danmarks Selskabsregistreringskontor, 38003399, og har hovedkontor på Carl Jacobsen vej 16 opgang 6, 4.sal 2500 valby.

Du kan altid kontakte NordCredit på kundeservice@nordcredit.dk

Du kan også sende os et brev på adressen:

NordCredit
Att: Data Protection Officer
Carl Jacobsen vej 16 opgang 6 4.sal 2500 valby

Besøg www.nordcredit.dk for mere information om NordCredit

Hvilke data indsamler vi?

For at kunne tilbyde dig kredit, er vi nødt til at behandle dine personlige oplysninger som vist nedenfor.

Oplysninger, du giver os. Du kan direkte eller indirekte give os oplysninger om dig selv på forskellige måder, f.eks. når du ansøger om kredit, ved hjælp af vores kundeportal, ved at kontakte os eller via en af vores tjenester, hvor du giver dine personlige oplysninger.

Oplysninger, vi indsamler om dig. Når du bruger vores tjenester, kan vi indsamle følgende oplysninger:

 • Person- og kontaktoplysninger
  • Navn, fødselsdato, CPR-nummer, folkeregisteradresse, e-mail-adresse, mobiltelefonnummer, bankkontonummer, ID-dokumenter osv.
 • Oplysninger om din kreditansøgning
  • Detaljer om din kreditansøgning.
 • Oplysninger om tjenester
  • Oplysninger om de tjenester, du har brugt.
 • Finansielle oplysninger
  • Kreditoplysninger, kontoudtog, lønspecifikationer, indtægts- og udgiftsdata, eventuelle kreditter og negativ betalingshistorik.
 • Historisk information
  • Din betalings- og kredithistorik, offentlige registre såsom domme og kendelser.
 • Oplysninger om, hvordan du interagerer med NordCredit
  • Hvordan du bruger vores tjenester, herunder hjemmesidens svartid, download fejl, hvordan du nåede og forlod tjenesten, samt levering af meddelelser, når vi kontakter dig.
 • Oplysninger om den enhed du tilgår vores tjeneste med
  • F.eks. IP-adresse, sprogindstillinger, browserindstillinger, tidszone, operativsystem, platform og skærmopløsning.
 • Geografiske oplysninger
  • Din geografiske placering
 • Optagelse af telefonopkald
  • Alle indgående og udgående opkald

De oplysninger, du opgiver, samt dine kreditansøgningsoplysninger, historiske oplysninger og dine økonomiske oplysninger er generelt nødvendige for at indgå et kontraktforhold med os, mens de andre oplysninger, vi indsamler generelt, er nødvendige til andre formål, som beskrevet nedenfor.

Hvad gør vi med dine oplysninger?

Leverer, udfører og forbedrer vores tjenester. Alle data bruges til at levere, udføre og forbedre NordCredits-tjenester. NordCredit behandler personoplysninger til følgende formål ud fra følgende juridiske årsager:

Formålet med behandlingen Retsgrundlag for behandling (“hvorfor er behandling nødvendig”)
At bekræfter din identitet og bekræfte dine personlige oplysninger og kontaktoplysninger Udføre vores kontraktlige forpligtelser over for dig og overholde gældende lovgivning
At administrere din betaling, bogføring og kundeforhold, såsom at opfylde vores forpligtelser over for dig og give dig oplysninger, produkter og tjenester, som du anmoder om fra os. Udføre vores kontraktlige forpligtelser over for dig
At afgøre, om vi kan tilbyde dig kredit, for eksempel gennem interne eller eksterne kreditvurderinger. Udføre vores kontraktlige forpligtelser over for dig og overholde gældende lovgivning
At udføre kundeanalyse og administration af NordCredits-tjenester og NordCredits interne forretning, herunder fejlfinding, dataanalyse, test, forskning og til statistiske formål. Udføre vores kontraktlige forpligtelser over for dig og andre legitime interesser
At sikre, at indholdet præsenteres effektivt for dig og din enhed. Udføre vores kontraktlige forpligtelser over for dig
At forhindre misbrug af NordCredits-tjenester som led i vores bestræbelser på at holde tjenesterne sikre. Udføre vores kontraktlige forpligtelser over for dig og overholde gældende lovgivning
At foretage risikoanalyser, forebygge svig samt risikostyring. Følg gældende lovgivning og andre legitime interesser
For at forbedre vores tjenester og for generel forretningsudvikling, såsom at forbedre kreditrisikomodeller med det formål at for eksempel minimere svig, udvikle nye produkter og funktioner og nye forretningsmuligheder. Udføre vores kontraktlige forpligtelser over for dig og andre legitime interesser
For at overholde gældende lovgivning, såsom anti-hvidvask og regnskabslovgivning At følge gældende lovgivning
At sender dig tilbud og kampagner via elektroniske kanaler eller til din postadresse Andre legitime interesser
At forbedre kvaliteten af kundeserviceproblemer Andre legitime interesser

Kommunikation med dig. NordCredit kan også bruge dine data til at kommunikere relevante oplysninger om lignende tjenester, bede om at genoptage visse dele af kunderejsen, anmode om oplysninger og at udføre kundetilfredshedsundersøgelser vedrørende vores tjenester (f.eks. når du har kontaktet NordCredits Kundeservice) via elektroniske kommunikationskanaler og telefonisk. Hvis du ikke ønsker at modtage en sådan kommunikation, er du velkommen til at kontakte os.

Hvem kan vi dele dine oplysninger med?

Vi kan overføre til eller dele dine oplysninger med udvalgte tredjeparter på følgende måde. Vi træffer alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved overførsel til eller deling med sådanne udvalgte tredjeparter.

 • Leverandører og underleverandører såsom virksomheder inden for NordCredit Group.
  • NordCredit kan dele dine personlige oplysninger med leverandører eller underleverandører for opfyldelsen af vores kontraktlige forpligtelser over for dig og til andre formål som beskrevet i denne databeskyttelsespolitik.
 • Faktureringsfirma.
  • NordCredit kan dele oplysninger med den faktureringspartner, der bruges af NordCredit, de personlige oplysninger, der er nødvendige for, at faktureringsfirmaet kan udføre og administrere dine fakturaer, administrere skyldnerforhold, herunder håndtere tvister. For de personoplysninger, der deles med faktureringsfirmaet, gælder faktureringsfirmaets databeskyttelsespolitik og administration af personoplysninger.
 • Kreditrapporteringsselskaber og lignende leverandører.
  • Dine personoplysninger kan blive delt med kreditrapporteringsselskaber og lignende tjenesteudbydere for at vurdere din kreditværdighed, når du ansøger om kredit, for at bekræfte din identitet og adresse, for at opdage, undersøge og forhindre svig og hjælpe med at beskytte mod svig eller for at reducere kreditrisici og for at opdage, undersøge og forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Afhængigt af hvilket formål du bruger NordCredits-tjenester, kan der foretages en lille kreditkontrol, før du bruger NordCredit-tjenesten til opdatering af kundeinformationer osv.
 • Myndigheder.
  • NordCredit kan give de nødvendige oplysninger til myndigheder som politi, skattemyndigheder, finanstilsyn, forbrugeragentur eller andre myndigheder, hvis vi er forpligtet til at gøre det ved lov, eller hvis du har indvilliget i at gøre det. Et eksempel har NordCredit en juridisk forpligtelse til at videregive oplysninger som foranstaltning mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
 • Bortskaffelse.
  • NordCredit kan dele dine oplysninger med tredjeparter:
   • Hvis NordCredit sælger eller køber aktiviteter eller aktiver, kan NordCredit videregive dine personlige oplysninger til en potentiel sælger eller køber af sådanne forretninger eller aktiver.
   • Hvis NordCredit eller en væsentlig del af NordCredits aktiver erhverves af en tredjepart, kan personoplysninger om NordCredits-kunder deles.
 • Hvad vi ikke vil gøre med dine data.
  • Vi vil ikke sælge dine personlige oplysninger til tredjeparter, medmindre vi har din tilladelse til at gøre det.

Hvor behandler vi dine personlige oplysninger?

Vi bestræber os altid på at behandle dine data inden for EU/EØS. Dataene kan dog i nogle situationer overføres til og behandles i ikke-EU/EØS-lande af en NordCredit-virksomhed eller af en anden leverandør eller underleverandør. NordCredit bestræber sig på altid at beskytte dine data, og NordCredit vil træffe alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data håndteres sikkert og med et passende beskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med og på samme niveau som den beskyttelse, der tilbydes inden for EU/EØS. For eksempel anvender vi en aftale, der indeholder Europa-Kommissionens standardvilkår, overholder EU-US Privacy Shield-programmet og søger godkendelse fra databeskyttelsesmyndigheder med hensyn til beskyttelse af personoplysninger.

Hvor længe gemmer vi dine personlige oplysninger?

Vi gemmer kun dine data, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores kontraktuelle forpligtelser over for dig, og så længe det kræves af lovbestemte opbevaringstider. Når vi gemmer dine data til andre formål end vores kontraktuelle forpligtelser, såsom at opfylde kravene til hvidvaskningslove og regnskab gemmer vi kun dataene, så længe det er nødvendigt og / eller lovpligtigt til formålet. I forbindelse med anti-hvidvaskning af penge, kan dataene lagres i mindst ti år i specifikke situationer.

Dine ret til adgang, berigtigelse og sletning

 • Ret til at få adgang til dine data.
  • Du kan anmode om en kopi af de oplysninger, du gerne vil kende, og bekræfte de oplysninger, vi har om dig. Kopien er gratis at anmode om. Men hvis anmodningen er umiddelbart ubegrundet eller urimelig, kan NordCredit enten opkræve et rimeligt gebyr eller vælge ikke at imødekomme anmodningen.
 • Ret til berigtigelse.
  • Du har ret til at rette forkerte eller ufuldstændige oplysninger om dig selv. Vi vil informere dig om, til hvem vi har indsendt dine oplysninger, der er blevet rettet. Vi vil også informere dig om, når / hvis oplysninger om rettelsen er blevet givet.
 • Ret til at blive slettet (“retten til at blive glemt”).
  • Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger i de tilfælde, hvor oplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de blev indsamlet. Der kan dog være juridiske forpligtelser for NordCredit som forbrugerkreditinstitut, hvilket forhindrer os i straks at slette dele af dine data. Disse forpligtelser stammer fra regnskabs- og skattelovgivningen, banklovgivningen og lovgivningen om hvidvaskning af penge, men også fra forbrugerlovgivningen. Det, vi gør så, er at blokere de data, vi skal gemme, fra at blive brugt til andre formål end at opfylde sådanne juridiske forpligtelser.
 • Ret til at klage til en tilsynsmyndighed
  • Med forbehold for andre administrative eller retslige retsmidler har enhver registrant, der mener, at behandlingen af personoplysninger vedrørende ham eller hende er i strid med denne forordning, ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i det land personen opholder sig eller hvor den påståede overtrædelse er begået

Automatiseret beslutningstagning

Hurtig behandling af kreditansøgninger, kreditvurdering og kreditbeslutninger er delvist baseret på automatisk beslutningstagning. Du har ret til at kræve, at en fysisk person håndterer dine oplysninger på vegne af NordCredit, såsom at få din automatisk afviste ansøgning håndteret af en fysisk person.

Hvad med cookies og lignende teknologier?

Hjemmesiden bruger cookies, og i henhold til lov om elektronisk kommunikation skal vi som dansk registreret hjemmeside informere besøgende om, at vi bruger cookies, hvad de bruges til, og hvordan man undgår dem.

En cookie er en lille datafil i tekstformat, der er gemt på din computer. Hver gang du besøger hjemmesiden, sendes cookien frem og tilbage mellem din computer og webstedet. Det denne cookie gør, er at holde trit med dine mulige indstillinger og identitet.
Der findes to forskellige typer cookies. Den mest almindelige cookie er en såkaldt sessionscookie. Cookien gemmes midlertidigt på computerens hukommelse, når du besøger og bruger et websted. Disse cookies gemmer normalt oplysninger om, hvilket sprog du vil bruge siden til, hvis du vælger at se annoncer eller lignende på websitet. Og grunden til, at det kaldes sessionscookie, er, at hver gang du lukker din browser, fjernes disse midlertidige cookies. Den er kun gyldig, når din browser kører. Så er der en anden cookie, der opbevares i lang tid. Webstedet bestemmer, hvor længe cookien skal gemmes på computeren. Cookien gemmes, selvom du lukker vinduet hvor hjemmeside er. Du skal aktivt fjerne cookien, hvis du vil have den til at forsvinde, før tiden løber ud.

Hvad gør cookies på hjemmesiden så?

Indsamler oplysninger om, hvordan du får adgang til webstedet (trafiklogning)

Gemmer statistik om computeren, f.eks.

Hvordan deaktiverer jeg cookies?

Hvis du vil deaktivere cookies, skal du gøre det i browserens indstillinger. Der kan du også vælge at tømme/slette dine aktuelle cookies. Dette er dog ikke noget, vi anbefaler, da cookies kan hjælpe både dig og os med at gøre din oplevelse, af den service NordCredit tilbyder, bedre.

Overvågning af startside

Vi bruger også Google Analytics-sporingssoftware på vores websteder til at hjælpe os med at registrere din adfærd på vores websteder. Til dette formål bruger Google Analytics cookies, hvor de oplysninger, der genereres ved brug af et websted på cookies, overføres til og gemmes på Google. Vi bruger IP-kryptering på systemet. I henhold til Google Analytics’ servicevilkår knytter Google ikke registrerede IP-adresser til andre data, der er gemt på Google. Du kan forhindre adgang til Google Analytics-cookies ved at downloade og implementere google-muligheden for tilføjelse af fravalgsbrowser.

Hvordan er registreringsdatabasen beskyttet?

NordCredit skal begrænse adgangen til personoplysninger til de medarbejdere, der har brug for personoplysningerne for at kunne opfylde NordCredits pligt til at udføre de opgaver, der er beskrevet ovenfor.

NordCredit sikrer, at al håndtering af personoplysninger er i overensstemmelse med persondataloven og/eller GDPR.

NordCredit træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysninger mod uautoriseret adgang, destruktion, ændring og sikre, at kun personoplysninger, der er nødvendige for behandlingen, behandles.

I tilfælde af en personskadehændelse træffer NordCredit de nødvendige foranstaltninger for at forhindre utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab eller ændring eller uautoriseret videregivelse eller uautoriseret adgang til de personoplysninger, der overføres, lagres eller på anden måde behandles af NordCredit.

NordCredit skal uden unødig forsinkelse og om muligt senest 24 timer efter at have været gjort opmærksom på en persondatalæk indberette hændelsen til kunden.

NordCredit skal føre en fortegnelse over den behandling, som NordCredit har foretaget. Registret skal i hvert enkelt tilfælde indeholde de kategorier af behandlinger, der er lækket, og i givet fald overførsler af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, herunder identifikation af tredjelandet eller den internationale organisation og om muligt en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til behandling af personoplysninger.

NordCredit vil indarbejde de nødvendige procedurer for at følge persondataloven og / eller GDPR.